usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Zajmujemy się usuwaniem azbestu. Nasza firma uzyskała pozwolenie na przeprowadzanie tego typu prac. W trakcie unieszkodliwiania materiału postępujemy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Na siedem dni przed rozpoczęciem robót zawiadamiamy inspektora nadzoru budowlanego, inspektora sanitarnego i gminnego inspektora pracy o zamiarze usunięcia azbestu. Właściciel obiektu ma natomiast obowiązek zgłosić to do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Po zakończeniu prac wystawimy Państwu zaświadczenie, że azbest został usunięty zgodnie z wymaganiami technicznymi i sanitarnymi, a sam teren jest wolny od pyłu azbestowego.

Jak wygląda usuwanie azbestu?

Przed przystąpieniem do wykonywania prac, azbest jest przez nas zwilżany i neutralizowany specjalnymi preparatem, który skleja jego włókna. Wszystkie płyty zdejmowane z dachu pakujemy w szczelne worki i wywozimy na składowisko śmieci, które przyjmuje również odpady zawierające azbest. Nasi pracownicy korzystają ze środków ochrony osobistej, dzięki czemu praca jest wykonywana w sposób bezpieczny. Na czas przeprowadzania robót teren jest zamknięty. Nawet właściciele posesji nie powinni się po nim poruszać.

certyfikat